Bol Hytaý 25 ýyl 1600mm S dokalmadyk mata öndürýän maşyn öndürýän zawod we öndürijiler |HRF

25 ýyl 1600mm S dokalmadyk mata öndürýän maşyn öndürýän liniýa

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

MODEL: HRF-PP1600S (INGeke-täk şöhle)

TASLAMA

PP SINGLE BEAM GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER ÇYKYŞY

Enjamlar dokalmadyk mata öndürmek üçin amatlydyr
egrilen we gyzgyn togalanýan berkitme. PP bilen esasy material hökmünde;reňk ussasy partiýasy, antioksidant, dürli ulanyş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli reňkli we dürli elementli dokalmadyk matany öndürmek üçin goşundylar hökmünde saklaýjydyr. Bu enjam S egrilen dokalmadyk matany öndürip bilýär.

Maşyn tizligi

9-150 M / MIN

TERJIME EDIP BOLANOK

9-150 M / MIN

MODEL

HRF-PP1600

MÜMKINÇILIK

3-6 T / GÜN;(70gsm matanyň esasynda hasaplamak, ini 1600mm)

DENIER FILAMENTI

GÖRNÜŞ: 1.8 ~ 2,5 D;

FABRIK agramy

10 ~ 250GSM

Jemi gurnalan (KW)

356

AKTUAL GÜERJI KONSPSIYASY (KW)

150

Suw üpjünçiligi (TON / GÜN)

0.3

GYSGAÇA SUWY (m3 / H)

0.3

Çig MATERIAL

100% POLYPROPYLENE GRANULE FIBER GRADE;MFI 25-40 SPUNBOND ÜÇIN;

PP CHIP MOLECULE UNIFORMITY DEGREE (%)

> 98%

Ereýän nokat (℃)

166

Kül

<0,15 - 0,25%

Ösümlik ululygy

25m * 20m * 12m

Zähmet talaplary

3 IŞLER ÜÇIN SÖIFGI, 24 SÖ 24GI ÜÇIN 2 SÖIFGI, Jemi 6 işçi

 

production line

Önümiň parametrleri

Model

HHM-L6SMMS

HHAI 2.4SMAIS

HHAI-3.2SAEMS

HHM-4.0SAIAIS

HHAI ^ .SSAIMS

Netijeli giňlik

1.6M

2.4M

3.2M

4.0M

4.8M

Agram aralygy

10-100G / M2

10-100G / M2

10-I00G / M2

10-100G / M2

10-100G / M2

Günde çykyş

7-12Ton

10-18 ton

14-24 ton

17-30Ton

21-36Ton

Maşyn tizligi

^ 400m / min

^ 400m / min

400m / min

= 400m / min

W400m / min

Transformatoryň kuwwaty

= 1500KVA

= 1600KVA

= 2200KVA

= 2500KVA

= 2000 + 630KVA

Kuwwatly sarp etmek

1400-2000erTon

1400a-2000e/ Siziň

1400e-2000erTon

14000-2000Won

1400 * -2000 ° / Ton

Maşynyň ululygy (L * W * H)

45M * 18M * 12M

45M * 22M * 12M

45M * 25M * 12M

45M * 28M * 12M

45M * 31M * 12M

Önüm prosesi

Product Process

Arza

Application

Kompaniýanyň maglumatlary

25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production line2

PP pyrlanan we eredilen dokalmadyk mata öndürýän maşyny öndürmek we satmak boýunça hünärmen Wuxi Hai Roll Fone Science & Technology Co.

Dokulmadyk önümçilik liniýasynyň durnukly hili we aňsat işlemegi bilen, adaty önümimize ýeke şöhle, goşa şöhle, SSS, SMS, SMMS, SSMMS we ş.m. girýär, yzygiderli ini 1600mm, 2400mm, 3200mm, 4000mm, 4800mm;

Fbr söwda haltalary, öý bezegi, lukmançylyk meýdançasy, arassaçylyk meýdançasy, oba hojalygy we ş.m.

Aýlawly sebitde hatda Hytaýda-da däl, beýleki ýurtlarda-da abraýymyz bar, Hytaýyň içerki, Hindistan, Päkistan, Türkiýe, Russiýa, Awstraliýa we ş.m.

Siziň bilen hyzmatdaşlyga garaşyp, müşderilere gönükdirilen, hil taýdan ilki, satuwdan soňky iň oňat hyzmatda bolmagyny talap edýäris.

1) Bütin setir gowy gurluşly we işlemek aňsat.

2) Bütin setir ýokary awtomatlaşdyrylan.

3) Dolandyryş elementleri gowy bilýän, ýokary derejeli we ygtybarly tehnologiýalara degişlidir.

4) linehli setir PLC tarapyndan dolandyrylýar we duýgur ekran bilen işleýär.

5) Esasy çarçuwanyň we kömekçi enjamlaryň bölünişi müşderileriň islegine görä ýörite dizaýn edilip we düzedilip bilner.

25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production line3
Information2
requirement2

Söwda sergileri

Müşderilerimiz bütin dünýäde

Trade Shows23
Trade Shows42
Trade Shows

Söwda sergileri

Certifications

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production
25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production1
25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production2
25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine production3
25 years 1600mm S spunmelt nonwoven fabric making machine5

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň