Biz hakda

HRF HAKYNDA

“Wuxi Hail Roll Fone Science & Technology Co., Ltd.”

Marka

Kompaniýanyň markasy-HRF

Güýç

4 patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm

OEM

Özbaşdaklaşdyrmagy goldaň

Giriş

“Wuxi Hail Roll Fone Science & Technology Co., Ltd.” gözleg we maska ​​önümçiligine ünsi jemläp, 2011-nji ýylda esaslandyryldy.Müşderilerini gurup we taýýarlap bilýän kompaniýamyzda 30-50 inersener bar.Bu ugurda baý tejribe topladyk.Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we sebite satyldy we müşderileriň öwgüsini gazandy.

Biziň kompaniýamyz maska ​​maşynlary, kebşirlenen turbalar zawody, süýşüriji maşyn, uzynlyk hataryna çenli kesilen we doly awtomatiki kabel lýuboý enjamy, supermarket rack emele getiriji maşyn, tizlikli garawul emele getiriji maşyn dizaýny, önümçilik, satuw we soňraky hyzmatlar boýunça ýöriteleşendir. , gün şöhlelerini emele getirýän maşyn.Mundan başga-da, polat rulonlary ýyrtýan maşynlary, rulonlary tekizlemek we kesmek maşynlaryny öndürip bileris.

Daşary ýurtly müşderiler bilen iş gatnaşyklaryny ýola goýmaga taýýardyrys we "şu ýerdäki mümkinçilik, ine şu ýerde" diýip ynanýarys.

Şahadatnama

Wuxi Hail Roll Fone Science & Technology Co., Ltd., 11 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bilen, bu pudakda.Enjamlarymyz 4 sany patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm ýaly köp zady gazandy.Biziň kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtlarda iri we orta kärhanalar üçin enjam satyn alýan bölüm.

Maska maşyn şahadatnamasy

Roll emele getirýän maşyn CE şahadatnamasy

Süýşüriji maşyn CE şahadatnamasy

Sergi


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň