Okuw ussahanasy

1. surfaceerüsti gatlak, süzgüç gatlagy we aşaky üç rulon matasy awtomatiki usulda deňleşdirilýär we material bilen iýmitlenýär.Kontur simmetrik we ultrases tolkuny üznüksiz boş
2. Gulak zolagyny awtomatiki usulda kebşirläp we ultrases tolkuny bilen kesip bolýar.
3. -okary tizlikli önümçilik, minutda 100-110 pc;
4. Enjamyň ähli elektrik bölekleri enjamyň iň ýokary durnuklylygyny üpjün etmek üçin halkara birinji derejeli markalary kabul edýär;
5. Birinji hatar ultramelewşe kebşirleýiş maşynyny, ýokary kebşirleýiş netijeliligini, gowy hilini, durnukly we çydamlylygyny kabul ediň;
6.Modul dizaýn, gurnamak we tehniki hyzmat etmek amatlylygy;
7.Akylly gözegçilik, ýönekeý işlemek, amatly we beýleki artykmaçlyklar;
8. Anormal enjamlar üçin awtomatiki togtadyş duýduryşy, material ýetmezçiligi barada öňünden duýduryş, adam-maşyn interfeýsiniň intellektiniň kömegi bilen çalt işlemek;
9. Daş görnüşi iýmit derejesindäki poslamaýan polatdan ýasalýar.

N95 Maska maşyn zawodynyň suraty

Dokalan däl ýüz ýüzi maska ​​enjamy


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň