Bol Hytaý Ultrasonik awtomatiki dokalmadyk maska ​​ýasamak maşyn tekiz maska ​​Içki gulak kemeri Bir maşyn zawody we öndürijileri |HRF

Ultrases awtomatiki dokalmadyk maska ​​ýasamak maşyn tekiz maska ​​Içki gulak kemeri bir maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Günorta Nekon galstuk görnüşli maska ​​öndürýän maşyn ultrases ses kebşirleýiş usulyny, enjamlaşdyrylan konweýer enjamyny ulanýar, ýarym önümi konweýer enjamyna goýýar, çekilen turbanyň üsti bilen örtülen gyrasy, ultrases dizaýny rolikli kebşirlemäni ulanyň we zolagy kesiň we gutaran önümi çykaryň- önüm.Yarym önümi konweýer enjamyna goýmak üçin diňe bir işçi gerek, beýleki hereketleriň hemmesini galstuk görnüşli maska ​​ýasamak bilen tamamlanýar

Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder1
Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder3
Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder2
Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder5

Önümiň parametrleri

Ölçegi

7850mm (L) X3600mm (W) X2000mm (H)

Reňk

ýyly çal + kümüş ak Halkara ýyly ýyly çal 1C

Agramy

0005000kg, ýeriň agramy ≤500kg / m2

Iş güýji

enjamlar 220VAC ± 5% ; 50HZ ; bahalandyrylan kuwwat 12KW

Işleýän howa basyşy

Gysylan howa basyşy 0.5-0.8MPa;gysylan howa akymy 300L / min

Önümçiligiň netijeliligi

100-110PPM day her gün 20 sagada esaslanýar, gündelik kuwwaty takmynan 120,000-140,000 bölek)

Kwalifikasiýa gatnaşygy

99% (hünärsiz gelýän materiallardan başga, işgärleriň nädogry işlemegi)

Şowsuzlyk derejesini enjamlaşdyryň

≤2% (enjamlaryň näsazlygy)

Işleýiş gurşawy

Temperatura 10 一 35 ℃;çyglylyk: 5-35% HR lamangyjy, poslaýjy gaz ýok, tozan ýok (arassaçylyk 100,000 derejeden pes däl)

Önüm prosesi

Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder6
Disposable surgical plane mask machine with inner earloop folder7

Details diaplay

1+1 Full automatic plane mask machine6 (1)
1+1 Full automatic plane mask machine7 (1)

Kompaniýanyň maglumatlary

Maska enjamlaryny öndürijilerini öndürmekde ýöriteleşen Wuxi Hai Roll Fone Science and Technology Co., Ltd., bu pudakda 20 ýyldan gowrak önümçilik taryhy bar.Enjamlarymyz 4 patentlenen önüm we 3 sany ýokary tehnologiýaly önüm ýaly birnäçe patent aldy.Bizde 20 hünärmen bar, Italiýada, Türkiýede we Koreýada hünärmen gurnama we tehniki in engineenerler, maska ​​maşynlaryny oturtmak we satmak üçin jogapkärdir.Biziň kompaniýamyz, içerde we daşary ýurtlarda iri we orta kärhanalar üçin enjam satyn alýan bölüm.Kompaniýanyň önümleri dünýäniň 50-den gowrak ýurduna eksport edilýär we müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Wuxi Hai Roll Fone1
Wuxi Hai Roll Fone2
Wuxi Hai Roll Fone3

Şahadatnama

slitting machine CE certification
roll forming machine CE certification
Mask machine certification

GAPLAMAK WE IŞLEMEK

1+1 Full automatic plane mask machine13 (1)

Sorag-jogap

1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?
Takyk däl, bu enjama bagly.

2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?
Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?
Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.

4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?
Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?
Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.6. 6.Siz söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Biz öndüriji.

7. Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?
Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?
Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

9.Sizleşdirilen üpjün edýärsiňizmi?
Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1.Bir maşyn diňe bir ululyk öndürip bilermi?

  Takyk däl, bu enjama bagly.

  2. Satuwdan soň goldawyňyz barmy?

  Hawa, maslahat bermäge begenýäris we zerur bolsa enjamy saklamak üçin ökde tehniklerem bar.

  3. Kompaniýaňyza nädip baryp görmeli?

  Sizi Şanhaýdan ýa-da Hangzhou howa menzilinden alyp bileris.Ora-da Shaoxing Demirgazyk demir ýol menzili.4. Enjam döwülse näme edip bilersiňiz?

  Enjamymyzyň kepillik möhleti 12 aý.döwülen bölekleri bejerip bilmeýän bolsa, döwülen bölekleri çalyşmak üçin täze bölekleri iberip bileris, ýöne gyssagly çykdajylary özüňiz tölemeli.kepillik möhletinden soň, meseleleri çözmek üçin gepleşikler geçirip bileris we enjamyň bütin ömrüne tehniki goldaw bereris.

  5. Ulag üçin jogapkär bolup bilersiňizmi?

  Hawa, barjak ýeriňizi ýa-da salgyňyzy aýdyň.ulagda baý tejribämiz bar.

  6. Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?

  Biz öndüriji.

  7.Näme üçin bahaňyz beýlekilerden ýokary?

  Her zawodyň hilini birinji ýerde goýmalydygyny dowam etdirýäris.Maşynlary has awtomatiki, takyk we ýokary hilli ýasamak üçin wagt we pul sarp edýäris.Enjamymyzyň 20 ýyldan gowrak kynçylyksyz ulanyp biljekdigine göz ýetirip bileris.

  8. Daşary ýurtda inersenerleriňiz barmy?

  Hawa, diňe bir daşary ýurtly inersenerleri däl, eýsem tehniki taýýarlygy hem berýäris.

  9. Özbaşdak üpjün edýärsiňizmi?

  Elbetde, enjamlary siziň berýän gurluş bölümiňiziň maglumatlaryna görä dizaýn edip bileris.Biz metaldan ýasalan maşyn dizaýneri we öndürijisi.

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň